Zakup mieszkania od dewelopera – poradnik | Szczecin
Facebook
left liść prawy
phone
slogan

> Poradnik.html

Poradnik. Tylko 5 kroków do Twojego nowego mieszkania

Zakup mieszkania od dewelopera – poradnik

Zastanawiają się Państwo, jak wygląda proces zakupu mieszkania od dewelopera? Przygotowaliśmy dla Państwa plan składający się z 5 kroków przedstawiających proces zakupu mieszkania w Gryf Development Sp. z o.o. Mamy nadzieję, że pomoże on Państwu przybliżyć formalne aspekty związane z nabywaniem nowego mieszkania. Naszym klientom możemy zaproponować zakup nowych mieszkań w standardzie deweloperskim. Serdecznie zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami oferty!

Krok 1: ZAPOZNANIE SIĘ Z OFERTĄ

Aby lepiej poznać ofertę dostępnych mieszkań w inwestycji Brzeziny zapraszamy do biura sprzedaży w Szczecinie przy ul. Storrady Świętosławy 1, a także na dni otwarte organizowane na osiedlu. Po dokonaniu wyboru mieszkania w Gryf Development Sp. z o.o. Sp. k. przekazujemy prospekt informacyjny. To zbiór najważniejszych informacji o inwestycji Brzeziny i wybranym lokalu mieszkalnym. W naszej siedzibie jest możliwość zapoznania się również m.in. z księgą wieczystą dla danej nieruchomości, pozwoleniami na budowę i projektem zagospodarowania terenu.

Krok 2: UMOWA DEWELOPERSKA

Osoba zdecydowana na kupno mieszkania zawiera umowę deweloperską, na podstawie której Gryf Development Sp. z o.o. Sp. k. zobowiązuje się do ustanowienia i przeniesienia na nabywcę po zakończeniu przedsięwzięcia budowlanego prawa odrębnej własności lokalu. Nabywca zobowiązuje się zaś do spełnienia świadczenia pieniężnego na rzecz dewelopera na poczet ceny nabycia tego prawa. Umowa deweloperska ma formę notarialną i jest podstawą wpisu roszczenia kupującego w księdze wieczystej nieruchomości. Koszt sporządzenia umowy Gryf Development Sp. z o.o. Sp. k. i klient ponoszą w równych częściach.

Krok 3: PŁATNOŚĆ

Przed odbiorem mieszkania należy uregulować kwotę jego zakupu. W sytuacji, gdy lokal uzyskał pozwolenie na użytkowanie, deweloper oczekuje zapłaty całej ceny sprzedaży. Jeśli natomiast budynek wraz  z mieszkaniem jest w trakcie budowy, cena nabycia lokalu zostanie rozłożona na raty - transze. Wysokość i terminy transz określa umowa deweloperska.

Krok 4: ODBIÓR MIESZKANIA

Odbiór mieszkania następuje po zakończeniu prac budowlanych przez dewelopera i uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie budynku, w którym znajduje się nabywany lokal. Gryf Development Sp. z o.o. Sp. k. ustala z kupującym termin odbioru mieszkania. W wyznaczonym dniu przedstawiciel dewelopera i klient spisują protokół przekazania mieszkania. Jednocześnie klient otrzymuje klucze do lokalu. Jeśli dane mieszkanie posiada usterki wskazane przez kupującego, termin ich usunięcia przez dewelopera zostaje wpisany do protokołu.

Krok 5: UMOWA PRZENIESIENIA WŁASNOŚCI

Jest to ostatnia umowa, którą podpisuje się z deweloperem. Przenosi ona prawo własności do lokalu z dewelopera na kupującego. Podpisywana jest w kancelarii notarialnej. Po jej podpisaniu klient posiada prawo własności nieruchomości oraz udział w gruncie, które zostają wpisane do właściwej księgi wieczystej.